Onze werkwijze


Het zorgaanbod is zodanig ingericht, dat alle cliënten op basis van hun achtergrond, competenties en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Positief benaderen en bekrachtigen is hierbij een uitgangspunt.

Flexfleks is er ook voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Met complexe problematiek bedoelen wij;

Er is sprake van persoonlijke of sociale problematiek, zoals een verslaving of gedragsproblemen;

Er zijn problemen op meerdere gebieden zoals huisvesting, schulden, psychische problematiek;

Er is sprake van crimineel en/of ernstig overlast gevend gedrag, of dit dreigt te gaan ontstaan in de toekomst;

Er is sprake van relationele en/of hechtingsproblematiek;

Voor de aanpak van de problematiek kunnen er verschillende netwerkpartners nodig zijn (bijvoorbeeld de GGZ, schuldhulpverlening, verslavingszorg, strafrechtpartners, gemeenten en politie).


Bij de begeleiding maken we gebruik van een aantal methodes, zoals de Eigen Kracht-conferentie en oplossingsgericht.

Daarnaast werken we outreached, dat wil zeggen dat we uitdagingen en oplossingen in een breed verband bekijken.


Ambulante begeleiding en/of gezinsondersteuning van Flexfleks gebeurt bij jou/jullie thuis of in elk geval bij je in de buurt. Flexfleks biedt begeleiding van de client en zijn of haar gezinssysteem bij hulpvragen op het gebied van zelfredzaamheid, psychosociaal functioneren en maatschappelijk functioneren.

Samen maken we een ondersteuningsplan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.
Flexfleks is aangesloten op de verwijsindex. Via deze Verwijsindex worden professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar in contact gebracht, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige.

Doel van de Verwijsindex

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Maar soms gaat dit even niet zo makkelijk en heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de betrokken professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang, hierdoor worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop! https://www.multisignaal.nl/