Stichting Flex Fleks


Stichting Flex Fleks is opgericht om , waar mogelijk, minima en mensen met een beperking te kunnen ondersteunen op praktisch gebied.    Denk hierbij aan vervoer naar bijvoorbeeld een belangrijke afspraak of het helpen bij een verhuizing.

Daarnaast organiseert de stichting benefiet avonden om andere welzijnsorganistaties financieel te kunnen steunen.

Sinds 2019 heeft de stichting zich aangesloten bij Erasmus+. Dit omdat stichting Flex Fleks in grote lijnen dezelfde doelen nastreeft als Erasmus+.

Stichting Flex Fleks heeft hiervoor het quality label verworven en mag voor Erasmus+ partner zijn in hun subsidieprogramma.


Over Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Wat is Erasmus+

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels ook daarbuiten bijvoorbeeld een deel van hun studie te volgen of een stage te lopen. Erasmus+ biedt ook mogelijkheden om deel te nemen aan een jongerenuitwisseling, om een training te volgen of mee te doen aan job shadowing.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Doel

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa.